European imbalances and the debt crisis in Europe

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
European imbalances and the debt crisis in Europe
Autor práce:
Razumnova, Alexandra
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Hnát, Pavel
Osoba oponující práci:
Bič, Josef
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The imbalances within the Euro-zone were the main reasons of the crisis that had led to the growing budget deficits in the Southern Europe resulting in the accumulation of unsustainable debt. The imbalances were caused by the declining competitiveness of the South vis-s-vis the North. The main causes of the declining competitiveness are the differences in unit labor costs invoked by different regulations concerning the labor markets in the Euro-zone countries and the diverging levels of productivity, which is liked with the different levels of technological advancement. The contributing factor is the institutional imperfections of the EMU, that did not allow the countries in Southern Europe to restore their competitiveness by traditional means without providing them with alternatives.
Klíčová slova:
imbalances; monetary union; government bonds; unemployment; unit labor costs; competitiveness; sovereign debt

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 6. 2013
Datum podání práce:
15. 5. 2014
Datum obhajoby:
04.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
43459_xraza02.pdf [1,80 MB]
Oponentura:
37066_bic.pdf [63,66 kB]
Hodnocení vedoucího:
43459_hnatp.pdf [63,78 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/43459/podrobnosti