Vývoj mezinarodního obchodu s vybranými produkty textilního průmyslu a jejich budoucnost

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vývoj mezinarodního obchodu s vybranými produkty textilního průmyslu a jejich budoucnost
Autor práce:
Kahánek, Cyril
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Plchová, Božena
Osoba oponující práci:
Hanzlíková, Helena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis is focused on development of textile industry and international trade with silk and cotton of the first decade of the 21st century. First chapter contains overview of the main theories of international trade from classical economics to monetary economics. In the second chapter we will familiarize ourselves with the trade history on the silk routes, stretching all the way from China to the Mediterranean Sea. Next chapters are dedicated to the analysis. In the third chapter it is analysis of the textile industry and international trade with silk and cotton throughout 2000--2011. The fourth chapter analyzes products of textile industry in terms group 65 of the Standard International Trade Classification (SITC).
Klíčová slova:
trade; silk; cotton; international

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 5. 2013
Datum podání práce:
15. 5. 2014
Datum obhajoby:
02.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
43185_xkahc00.pdf [1,30 MB]
Oponentura:
37599_qhanh01.pdf [65,84 kB]
Hodnocení vedoucího:
43185_plchova.pdf [61,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/43185/podrobnosti