Security in International Relations: International cooperation to prevent non-states threats.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Security in International Relations: International cooperation to prevent non-states threats.
Autor práce:
Klykova, Ekaterina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Lehmannová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Dubský, Zbyněk
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Thesis is focusing on the analysis of the situation in Syria in the period since 2011 till present times. First part will present main theoretical thoughts on the international security such as Realist school, Liberalist school, Human and Collective security concepts and the most modern theoretical school of security- Copenhagen school. That was done in case to have a clear notion of the international security development and to chose the one theory which will reflect the best the situation in Syria. In the practical part I analyzing the actions and inter actions of the main international security actors, such as United Nations plus important actors in the region of the Middle East -- Arab League, and of course Syrian government and opposition. Also I will try to apply Copenhagen school of Security on the Syrian situation and to find out if that theory is good or not for that kind of analysis. After browsing actions taken by actors and opposition in the conclusion I found out that nowadays international security system cannot be called very successful and that Copenhagen school of Security its good explanatory theory but it pretty useless in case of conflict resolution.
Klíčová slova:
Syria; international security; theories of international security

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 9. 2012
Datum podání práce:
1. 6. 2013
Datum obhajoby:
17.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
38777_xklye00.pdf [1,52 MB]
Veřejná příloha:
9681_xklye00.pdf [133,16 kB]
Oponentura:
36282_dubskyz.pdf [65,42 kB]
Hodnocení vedoucího:
38777_lehmann.pdf [63,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/38777/podrobnosti