Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

ANALÝZA VÝROBNÍHO PROCESU VYBRANÉHO PRODUKTU A DOPORUČENÍ ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU POMOCÍ NÁSTROJŮ LEAN

Autor práce: Tuháčková, Kamila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Martínez, Felipe
Osoba oponující práci: Mejdrech, Vlastimil

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: ANALÝZA VÝROBNÍHO PROCESU VYBRANÉHO PRODUKTU A DOPORUČENÍ ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU POMOCÍ NÁSTROJŮ LEAN
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá analýzou výrobního procesu krbové vložky -- vybraného produktu společnosti FLAMEN. Cílem této práce je zanalyzovat proces výroby krbové vložky a navrhnout doporučení pro zlepšení za použití nástrojů Lean. Společnost FLAMEN je na trhu velmi krátkou dobu a s filosofií a technikami Štíhlé výroby se dosud nesetkala. Práce se tedy týká úvodního zavádění filosofie Štíhlé výroby do společnosti. V práci jsou popsány teoretické základy Štíhlé výroby, mapování procesů a konkrétní nástroje Lean. Dále je analyzován výrobní proces krbové vložky a jsou navržena řešení jeho problémových míst. Tyto úvodní návrhy mají sloužit k započetí uplatňování filosofie Štíhlé výroby ve společnosti FLAMEN.
Klíčová slova: Štíhlá výroba; Nástroje Lean; Mapování procesů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: ANALÝZA VÝROBNÍHO PROCESU VYBRANÉHO PRODUKTU A DOPORUČENÍ ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU POMOCÍ NÁSTROJŮ LEAN
Překlad názvu: Analysis of production process of chosen product and recommendation for process improvement via Lean Tools
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This Master's Thesis focuses on the analysis of the production process of fireplace insert -- chosen product of the company FLAMEN. The goal of this thesis is to analyze the production process of fireplace insert and give recommendations for improvement using Lean Tools. The company FLAMEN is new on the market and has no experience with Lean Manufacturing principles or techniques. The thesis focuses on initial implementation of Lean Manufacturing philosophy into the company. The theoretical basis of Lean Manufacturing, Process mapping and particular Lean Tools are described in the thesis. Further the production process of fireplace insert is analyzed and possible improvements are suggested. These suggestions should lead to initial implementation of Lean Production philosophy in the company FLAMEN.
Klíčová slova: Process Mapping; Lean Tools; Lean Manufacturing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2013
Datum podání práce: 1. 5. 2014
Datum obhajoby: 09.06.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce45944_xtuhk00.pdf [6,68 MB]
Oponentura36079_mejv00.pdf [427,13 kB]
Hodnocení vedoucího45944_xmarf901.pdf [522,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/45944/podrobnosti