Webové aplikace a vliv šifrování na jejich rychlost

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Webové aplikace a vliv šifrování na jejich rychlost
Autor práce:
Podavka, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Veber, Jaromír
Osoba oponující práci:
Klíma, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce řeší otázku, jaký vliv má šifrování dat na webových stránkách na velikost databáze a reakci systému. Tato otázka je řešena pomocí testování šifrovacích metod na systému Raspberry Pi. Práce v teoretické části popisuje šifrovací algoritmy. Dále popisuje, jakým způsobem zabezpečit web, kde použít šifrování na webu a jaké použít. Praktická část je zaměřena na vliv šifrování na systém. Výsledkem je zhodnocení rychlosti algoritmů v různých situacích a také porovnání velikosti databáze s šifrovanými a nešifrovanými daty.
Klíčová slova:
Raspberry Pi; kryptografie; rychlost šifrování; šifry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 1. 2014
Datum podání práce:
14. 5. 2014
Datum obhajoby:
20.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46582_xpodj23.pdf [1,54 MB]
Veřejná příloha:
9770_xpodj23.zip [11,03 MB]
Oponentura:
35658_xklit10.pdf [180,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
46582_qvebj00.pdf [383,97 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46582/podrobnosti