Webové aplikace a vliv šifrování na jejich rychlost

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Webové aplikace a vliv šifrování na jejich rychlost
Autor práce:
Podavka, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Veber, Jaromír
Osoba oponující práci:
Klíma, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with how the size of the database and response of the system is influenced by an encryption of the data on the websites. This issue is solved by means of testing of encryption methods on the Raspberry Pi. Theoretical part of the thesis describes the encryption algorithms. It also describes how to secure the website and where to use the encryption on the web and what kind of encryption to use. The practical part focuses on the impact of the encryption on the system. As a result, the speed of the algorithms in different situations is evaluated, and also the size of the database with cypher text and plain text is compared.
Klíčová slova:
Raspberry Pi; encryption speed; encryption; cryptography

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 1. 2014
Datum podání práce:
14. 5. 2014
Datum obhajoby:
20.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46582_xpodj23.pdf [1,54 MB]
Veřejná příloha:
9770_xpodj23.zip [11,03 MB]
Oponentura:
35658_xklit10.pdf [180,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
46582_qvebj00.pdf [383,97 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46582/podrobnosti