Přirozená míra nezaměstnanosti, nebo hystereze? Případ České republiky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Přirozená míra nezaměstnanosti, nebo hystereze? Případ České republiky
Autor práce:
Bechný, Jakub
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Potužák, Pavel
Osoba oponující práci:
Kadeřábková, Božena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this thesis is to empirically investigate, using stationarity and unit root tests, whether is the labor market of the Czech Republic developing accordingly to the natural rate of unemployment theory, or the hysteresis theory. Taking into consideration a structural break in the second half of the nineties I conclude, that the hysteresis at the national level works only in unemployment. Employment data, on the other hand, do not indicate the hysteresis. Unemployment tests on the regional level then suggest, that transitory shocks have permanent effects only in half of the regions.
Klíčová slova:
hysteresis; NAIRU; structural break; stationarity; unit root

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 10. 2013
Datum podání práce:
30. 5. 2014
Datum obhajoby:
17.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44610_xbecj00.pdf [1,69 MB]
Oponentura:
37911_kaderabb.pdf [337,37 kB]
Hodnocení vedoucího:
44610_potp01.pdf [116,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44610/podrobnosti