Analýza a návrh aplikace pro tvorbu kalkulací, nabídek a smluv v oblasti destination event managementu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza a návrh aplikace pro tvorbu kalkulací, nabídek a smluv v oblasti destination event managementu
Autor práce:
Oliva, Radek
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Pavlíčková, Jarmila
Osoba oponující práci:
Dohnal, František
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na nalezení vhodného řešení, které by pokrylo potřeby informatické podpory pro procesy firmy Wedding in Prague Inc., která zde vystupuje jako zadavatel. V práci jsou nejprve vysvětleny pojmy jako destination event management a je představena firma Wedding in Prague Inc. Cílem je analyzovat procesy, které probíhají ve firmě a nalézt vhodný software na českém nebo zahraničním trhu. Jelikož se na trhu žádné zadavatelem akceptovatelné řešení nevyskytuje, rozhodl se zadavatel přistoupit k individuálnímu řešení. Cílem je podrobně analyzovat procesy, pro které zadavatel vyžaduje informatickou podporu, vytvořit modely procesů pomocí jazyka UML a následně navrhnout vlastní řešení. Je proveden objektový návrh aplikace, tedy jsou vytvořeny návrhy obrazovek a konceptuální schéma databáze, která bude podporovat aplikaci. Na závěr jsou autorem navrženy iterace vývoje aplikace. Analýza procesů a návrh řešení jsou zpracovány pro účely firmy Wedding in Prague Inc.
Klíčová slova:
Ganttův diagram; Procesní analýza; Kalkulace cen; Destination event management; Návrh aplikace; Databáze

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 9. 2013
Datum podání práce:
14. 5. 2014
Datum obhajoby:
24.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44403_xolir00.pdf [4,80 MB]
Oponentura:
35824_Dohnal.pdf [851,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
44403_pavjar.pdf [178,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44403/podrobnosti