Analýza proměny financování strukturální politiky 2014-2020 v kontextu aktuálních problémů evropské integrace: vliv hospodářské krize, vize a cíle strategie Evropy 2020, globalizace a konkurenceschopnost EU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza proměny financování strukturální politiky 2014-2020 v kontextu aktuálních problémů evropské integrace: vliv hospodářské krize, vize a cíle strategie Evropy 2020, globalizace a konkurenceschopnost EU
Autor práce:
Hanušová, Barbora
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pělucha, Martin
Osoba oponující práci:
Potluka, Oto
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The final thesis focuses on the transformation of the financing of the European Union structural policy between two programming periods 2007-2013 and 2014-2020. The first part presents the theoretical basis of analysed subject, and shows the development of the concept of economic and social cohesion, together with the experts' proposals to reform its financing. The second part contains the characteristics of problems and challenges of the European integration. The third part then in their context and based on the comparison of the multiannual financial framework 2007-2013 and 2014-2020 identifies and assesses the major changes regarding the European Union structural policy. Even if the interests and priorities of the Czech Republic are not always in line with the changes, the Czech Republic must respect them and implement them not only in their programming documents. Whether the changes are suitable for the Czech Republic, is reviewed in the last part of the thesis.
Klíčová slova:
multiannual financial framework; structural policy; economic and social cohesion; European Union

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 6. 2013
Datum podání práce:
3. 5. 2014
Datum obhajoby:
04.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
43480_xhanb05.pdf [1,80 MB]
Oponentura:
37332_potluka.pdf [89,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
43480_pelucham.pdf [334,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/43480/podrobnosti