Analysis of Employee Engagement in a Chosen Organization

Autor práce: Kapcátová, Katarína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Zuzana
Osoba oponující práci: Quigley, Martin John David

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analysis of Employee Engagement in a Chosen Organization
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The main goal of this thesis is to highlight the importance of employee engagement and deeply investigate employee engagement among selected employees in medium size organization, which operates in Liptovský Mikuláš. Besides finding out the total employee engagement, author examines the level of cognitive, physical, and emotional engagement too. Results are then compared to other studies provided by Gallup and CIPD research centers. Thesis further introduces the link between employee engagement and age, gender and occupation of workers. Additionally, it presents the importance of individual employee engagement drivers for employees. The data collection was done by using questionnaire and structured interviews. After the qualitative and quantitative analysis of the research results, author presents possible recommendations that observed organization can use in the future in order to improve the engagement level.
Klíčová slova: Emotional Engagement; Employee Engagement; Cognitive Engagement; Engagement Drivers; Physical Engagement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 10. 2013
Datum podání práce: 5. 5. 2014
Datum obhajoby: 17.02.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce45026_xkapk03.pdf [1,78 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/45026/podrobnosti