Volební chování Čechů: Případová studie volebního chování českých voličů od roku 2000

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Volební chování Čechů: Případová studie volebního chování českých voličů od roku 2000
Autor práce:
Kopáčová, Natálie
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Vymětal, Petr
Osoba oponující práci:
Husák, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on the definition of social, economic and political factors, which affect the voting behaviour and its significance from voter's point of view. The aim of the thesis is to analyse the voting behaviour of voters in the Czech Republic from 2000 as well as to cover the topic of voter absence and reasons for that. The first two parts of the work are dealing with scientific theories and findings about factors that have an impact on voter's behaviour and voter turnout. The third part is strictly practical, as it analyses the influences affecting the behaviour of Czech voters.
Klíčová slova:
voting behaviour; Czech voter; election turnout

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 9. 2013
Datum podání práce:
15. 5. 2014
Datum obhajoby:
10.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44146_xkopn00.pdf [1,28 MB]
Oponentura:
37324_xhusj902.pdf [63,04 kB]
Hodnocení vedoucího:
44146_vymetal.pdf [64,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44146/podrobnosti