Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Rodinná politika a její vliv na populační vývoj v České republice před rokem 1989 a po něm

Autor práce: Kosmatová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Prachař, Ondřej
Osoba oponující práci: Bartůsková, Lucia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rodinná politika a její vliv na populační vývoj v České republice před rokem 1989 a po něm
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá nástroji rodinné politiky a jejich vlivem na demografický vývoj ve dvacetiletém období před a po roce 1989 na území České republiky. V teoretické části je zpracována propedeutika rodiny a rodinné politiky, která poskytuje základní východiska, jež jsou rozpracovány v praktické části. Ta se skládá z analýzy aplikovaných nástrojů v jednotlivých obdobích a jejich působení na vývoj populace. Práce obsahuje též empirická šetření, jejichž prostřednictvím jsou závěry z analýzy testovány v praxi. Výzkumu se účastní tři kategorie respondentů: rodiče, kteří zakládali rodiny před rokem 1989, jedinci, kteří se stali rodiči po roce 1989 a současní bezdětní jedinci. Práce tak reflektuje jak analytické závěry, tak názory několika generací obyvatel České republiky. Na základě výsledků praktické části jsou navržena opatření, která by mohla být transponována z minulých období do dnešní doby a jejich zavedení je žádoucí.
Klíčová slova: rodinná politika; demografie; sociální zabezpečení; populační vývoj; státní sociální podpora

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rodinná politika a její vliv na populační vývoj v České republice před rokem 1989 a po něm
Překlad názvu: Family policy and its impact on demographic development before 1989 and after
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This essay is focused on the instruments of family policy and their impact on demographic development. I apply to twenty years before 1989 and twenty years after in the area of Czech republic. In the theoretical part, there is introduction to family, family policy and there is assembled source of knowledge. Practical part include the analysis of instrumenst of family policy in particular periods and their influence on development of population. In the study there are empirical researches which test the results of analysis in practice. The survey contains three categories of respondents: parents before year 1989, parents after this date and people without children in present, so future parents. On the base of results of this paper are suggested measures which can be transfer from the past to the present and this action would be reasonable.
Klíčová slova: demographic development; welfare state; family policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 3. 2014
Datum podání práce: 31. 5. 2014
Datum obhajoby: 23.06.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce47237_xkosk12.pdf [1,35 MB]
Oponentura37789_xszal03.pdf [389,70 kB]
Hodnocení vedoucího47237_xprao03.pdf [394,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/47237/podrobnosti