Strukturální nezaměstnanost v Karlovarském kraji

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strukturální nezaměstnanost v Karlovarském kraji
Autor práce:
Gruberová, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci:
Vebrová, Ludmila
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bachelor thesis deals with unemployment in the Karlovy Vary Region, and tries to identify the main factors that cause it. From comparison of regional values of selected macroeconomic indicators with average values for the Czech Republic came out that Karlovy Vary's region is significantly economically underdeveloped. The work compares the supply-side and demand-side of the regional labor market. The supply-side is characterized by gender, age and length of unemployment of job applicants. Special emphasis is put stress on the educational structure of persons registered at the Labour Office. The first part of the analysis of the demand side is focused on the development of employment in the sectors and branches of the national economy in order to trace and evaluate possible changes. The second section is based on analysis of vacancies accompanied by a survey carried out by regional employers . On the bases of evaluation of statistical data and received responses is confirmed that in the region there is a problem with a non-corresponding qualification and inadequate education of the population , which is one of the main factors negatively affecting the local labor market.
Klíčová slova:
Karlovy Vary Region; educational structure; structural changes; labour market; unemployment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 10. 2013
Datum podání práce:
31. 12. 2013
Datum obhajoby:
16.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44999_xgruv00.pdf [2,57 MB]
Oponentura:
37793_vebl01.pdf [201,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
44999_vosz01.pdf [176,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44999/podrobnosti