Profesní odpovědnost externích a interních auditorů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Profesní odpovědnost externích a interních auditorů
Autor práce:
Králová, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Molín, Jan
Osoba oponující práci:
Králíček, Vladimír
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá profesemi externích a interních auditorů. Jejím cílem je srozumitelně popsat profesní odpovědnost zkoumaných odborných povolání. Daná problematika se řeší z pohledu České republiky. Práce ve své první části obecně charakterizuje auditorskou činnost a Komoru auditorů České republiky. Popisuje předpoklady výkonu profese externího auditora a zabývá se i jeho pracovními postupy. Dále se věnuje charakteristice interního auditu a Českého institutu interních auditorů. Zaměřuje se na předpoklady výkonu profese interního auditora a zabývá se i jeho pracovními postupy. Stěžejní část diplomové práce definuje profesní odpovědnost externích a interních auditorů a odděleně popisuje trestní odpovědnost auditorů. Poslední pasáž práce se věnuje komparaci zjištěných poznatků a vybraným praktickým příkladům porušení profesních povinností auditorů.
Klíčová slova:
interní audit; auditor; profesní odpovědnost; externí audit

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 10. 2013
Datum podání práce:
30. 4. 2014
Datum obhajoby:
12.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44357_xkraj59.pdf [1,22 MB]
Oponentura:
37146_kralicek.pdf [40,19 kB]
Hodnocení vedoucího:
44357_molj01.pdf [90,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44357/podrobnosti