Profesní odpovědnost externích a interních auditorů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Profesní odpovědnost externích a interních auditorů
Autor práce:
Králová, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Molín, Jan
Osoba oponující práci:
Králíček, Vladimír
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on professions of external and internal auditors. The aim of the thesis is to describe the professional liability of studied professional occupations. This issue is solved from the perspective of the Czech Republic. In the first part the thesis characterizes auditing activities and the Chamber of Auditors of the Czech Republic. It describes requirements of the profession of external auditor and focuses on his workflows. It also characterizes the internal audit and the Czech Institute of Internal Auditors. The thesis describes requirements of the profession of internal auditor and focuses on his workflows. The main part of the thesis defines the professional liability of the external and internal auditors and separately describes the criminal liability of auditors. The last part of the thesis contains a comparison of the discovered information and it also describes selected practical examples of violation of the professional liability of auditors.
Klíčová slova:
auditor; internal audit; external audit; professional liability

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 10. 2013
Datum podání práce:
30. 4. 2014
Datum obhajoby:
12.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44357_xkraj59.pdf [1,22 MB]
Oponentura:
37146_kralicek.pdf [40,19 kB]
Hodnocení vedoucího:
44357_molj01.pdf [90,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44357/podrobnosti