Employer branding: budování značky zaměstnavatele

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Employer branding: budování značky zaměstnavatele
Autor práce:
Vogl, Marek
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Filipová, Alena
Osoba oponující práci:
Krahulík, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce je identifikace a zhodnocení nástrojů, které využívají společnosti k budování své interní a externí zaměstnavatelské značky. V teoretické části se práce věnuje vztahu mezi značkou zaměstnavatele a angažovanosti jeho zaměstnanců a definici využívaných přístupů pro budování interní a externí značky zaměstnavatele. V části praktické jsou porovnávány tyto přístupy s aktivitami, které pro budování značky zaměstnavatele využívá vybraná společnost, a s výsledky případové studie založené na dotazníkovém šetření mezi studenty a absolventy vysokých škol a mezi zaměstnanci vybrané společnosti.
Klíčová slova:
značka zaměstnavatele; personální marketing; employer branding; angažovanost zaměstnanců; HR marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 4. 2013
Datum podání práce:
1. 6. 2014
Datum obhajoby:
26.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42856_xvogm00.pdf [893,91 kB]
Neveřejná příloha:
Neveřejný soubor
Oponentura:
36595_Krahulík.pdf [206,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
42856_filipova.pdf [60,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42856/podrobnosti