Účetní reforma státní správy a samosprávy a její dopad na hospodaření města Úvaly

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Účetní reforma státní správy a samosprávy a její dopad na hospodaření města Úvaly
Autor práce:
Tvardíková, Marika
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Takáčová, Hana
Osoba oponující práci:
Nováková, Štěpánka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The work is focused on the state accounting reform and its practical application in the town Úvaly. It is divided into theoretical part and practical part. The theoretical part focuses on the status of municipalities in the Czech Republic, on the legal definition of the municipality and compilation of the municipality budget. The following part in the theoretical part engages in reform of the public administration and self administration accounting regarding to the legal aspects. The practical part is then focused on the analysis of the budget and the profit/loss statement of the town Úvaly and their comparison.
Klíčová slova:
accounting methods; reform of state accoutning; financial statements; budget; municipality

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 2. 2013
Datum podání práce:
2. 6. 2014
Datum obhajoby:
09.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
41552_xtvam02.pdf [1,01 MB]
Oponentura:
30026_stepnov.pdf [166,87 kB]
Hodnocení vedoucího:
41552_takacova.pdf [197,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/41552/podrobnosti