Transformace výsledku hospodaření na základ daně z příjmů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Transformace výsledku hospodaření na základ daně z příjmů
Autor práce:
Svobodová, Petra
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Jurka, Robert
Osoba oponující práci:
Dolanská, Darina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with transformation of accounting profit to the corporate tax base in accordance with appropriate laws in Czech republic. The thesis is comprised of two parts. The first one, theoretical part, is focused on the most common adjustments of accounting profit. It defines expenses and revenues, which can not be contained in corporate tax base. The practical part is comprised of complex example, which includes filling of the tax return.
Klíčová slova:
accounting profit; transformation; corporate tax base

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 1. 2014
Datum podání práce:
30. 5. 2014
Datum obhajoby:
17.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46240_xsvop37.pdf [4,58 MB]
Oponentura:
35884_Dolanská.pdf [125,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
46240_xjurr01.pdf [95,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46240/podrobnosti