Problematika ekonomického využití památek industriální architektury na příkladu písecké Sladovny

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Problematika ekonomického využití památek industriální architektury na příkladu písecké Sladovny
Autor práce:
Žižková, Klára
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kouba, Vojtěch
Osoba oponující práci:
Tyslová, Irena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This Bachelor Thesis focuses on the issue of economic use of industrial buildings. Having defined industrial architecture theoretically, specific aspects of its historic preservation are mentioned. This thesis analyses approach to protection and conversion of industrial monuments in the Czech Republic, reasons for renewal of industrial constructions, and ways of their new employment. The practical part examines an industrial building, Malt house in the city of Písek particularly, which nowadays serves as a seat of a cultural organisation. This Thesis researches the history of the building and its original use, and the course of its reconstruction for the purpose of new use. Moreover, besides financial burden of the conversion, its profit for local citizens in social and economic terms is assessed, and further renewal of the Malt house, which is currently employed only from one third, is considered.
Klíčová slova:
conversion; industrial heritage; the centre of illustration; Malt house; Písek

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 11. 2013
Datum podání práce:
20. 4. 2014
Datum obhajoby:
18.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45573_xzizk00.pdf [9,61 MB]
Oponentura:
37894_tysi00.pdf [427,74 kB]
Hodnocení vedoucího:
45573_xkouv10.pdf [37,33 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45573/podrobnosti