Does Jealousy of Others Make Us Happy?

Autor práce: Svatoš, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stroukal, Dominik
Osoba oponující práci: Špecián, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Does Jealousy of Others Make Us Happy?
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The relative income is often cited as a reason why happiness of nations does not grow in time with growing GDP. The study replicates the methodology of several different researchers from basic scatterplots, standard OLS and ordered probit models to hierarchical linear multilevel models (HLM). The results provide evidence that the happiness is actually rising with the growing GDP, although slowly and with the GDP measured in logarithm. On the contrary, the relevance of relative income to happiness is ambiguous through all the proposed models. Furthermore, the individual characteristics like marital status or employment status are proved to explain the differences in happiness much better than income. Finally it is shown that income has similar effects on different measurements of subjective well-being (health, happiness and emotional well-being).
Klíčová slova: HLM; Absolute Income; Relative Income; Emotional Well-Being; Happiness

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2014
Datum podání práce: 1. 1. 2015
Datum obhajoby: 08.09.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce46253_xsvaj33.pdf [1,42 MB]
Oponentura39117_xspep04.pdf [415,23 kB]
Hodnocení vedoucího46253_xstrd08.pdf [466,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/46253/podrobnosti