Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Sekuritizace a její role v soudobé finanční a hospodářské krizi

Autor práce: Bísková, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jílek, Josef
Osoba oponující práci: Hájek, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sekuritizace a její role v soudobé finanční a hospodářské krizi
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Sekuritizace se v nedávné finanční krizi stala jedním z jejích základních stavebních kamenů. Diplomová práce charakterizuje sekuritizaci podřadných hypotečních úvěrů s důrazem na objasnění role jednotlivých zúčastněných subjektů a jejich motivací pro využívání sekuritizace. Součástí práce je popis nejvyužívanějších sekuritizací vzniklých cenných papírů s důrazem na rizika vyplývající z jejich vlastností. Dále práce objasňuje negativa spojená se sekuritizací, kterými jsou zejména výskyt informační asymetrie na trzích, existence morálního hazardu a snížení standardu poskytovaných úvěrů a ukazuje, že při sekuritizaci došlo k fatálnímu selhání ratingových agentur. Nakonec práce propojuje politiku levných peněz FEDu s rostoucí poptávkou po hypotečních úvěrech a jejich postupnou sekuritizací s následnými ztrátami investorů do sekuritizací vzniklých cenných papírů.
Klíčová slova: regulace; finanční krize; ratingové agentury; sekuritizace; asymetrické informace; morální hazard

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sekuritizace a její role v soudobé finanční a hospodářské krizi
Překlad názvu: Securitization and her role in current financial crisis
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Securitization has been one of the most important causes of recent financial crisis. Diploma thesis characterizes subprime mortgage securitization with the emphasis on entities in the process involved and their motivations for securitization use. The thesis describes the most used securitized assets with the emphasis on risks arising from their characteristics. The thesis also clarifies negatives associated with securitization especially moral hazard, asymmetric information on the market and decline in lending standards and that securitization lead to failure of rating agencies evaluation. Thesis connects cheap money policy with increase demand for mortgages that have been securitized afterword and with losses of investors into securitized assets.
Klíčová slova: rating agencies; securitization; asymmetric information; moral hazard; regulation; financial crisis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 1. 2014
Datum podání práce: 30. 6. 2014
Datum obhajoby: 23.09.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce46127_xbish00.pdf [1,32 MB]
Veřejná příloha10432_xbish00.docx [561,23 kB]
Oponentura39175_xhajj901.pdf [76,53 kB]
Hodnocení vedoucího46127_jilj01.pdf [172,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/46127/podrobnosti