Unconventional Means of Oil and Gas Production and Their Influence on International Trade

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Unconventional Means of Oil and Gas Production and Their Influence on International Trade
Překlad názvu:
Nekonvenční způsoby produkce ropy a zemního plynu a jejich vliv na mezinárodní obchod
Autor práce:
Černý, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Baláž, Peter
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Zvyšující se počet obyvatel na Zemi a rostoucí HDP zvyšuje také poptávku po energiích. Jedna z možností, které se nabízí, jsou nekonvenční zdroje ropy a zemního plynu, primárně z břidlicí a ropných písků. Cílem této práce je představit čtenáři tyto zdroje a jejich dopad -- VLIV - na mezinárodní obchod. Po krátkém úvodu a vysvětlení pojmů následuje analýza situace v USA, kde v posledních letech těžba z nekonvenčních zdrojů vykazuje silný nárůst. Zmíněné budou jak kladné vlivy na ekonomiku, zaměstnanost a energetickou bezpečnost, tak i potencionální rizika dopadu na životní prostředí. Práce následně analyzuje potenciál jiných zemí zopakovat americkou břidlicovou revoluci se specifickým zaměřením na krajiny Evropské unie. Úspěch nekonvenčních zdrojů otvírá nové otázky nových obchodních možností a vlivu na obchodní bilanci a má potenciál ovlivnit samostatný charakter světového obchodu s plynem. Stejně tak však bude mít dopady na současné exportéry ropy a zemního plynu. Vzhledem na úzkou provázanost energetické bezpečnosti s politikou práce končí analýzou vlivu na ekonomiku a politiku jak současných exportérů, tak i zemí, které v budoucnu mohou být přímo a nepřímo zasažené změnami na světovém trhu s ropou a plynem.
Klíčová slova:
nové ocbchodní možnosti; obchodní bilance; OPEC; ropné písky; břidlice; plyn; ropa

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 4. 2013
Datum podání práce:
15. 8. 2014
Datum obhajoby:
17.02.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42816_xcerm107.pdf [2,32 MB]
Hodnocení vedoucího:
42816_sterbovl.pdf [63,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42816/podrobnosti