Evropský multimodální dopravní prostor: současnost a perspektivy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Evropský multimodální dopravní prostor: současnost a perspektivy
Autor práce:
Stříhavka, Jakub
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vošta, Milan
Osoba oponující práci:
Kašpar, Václav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce charakterizuje soudobý evropský multimodální dopravní prostor a uvádí perspektivy jeho vývoje v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém časovém horizontu. Vychází z komparativní analýzy jednotlivých dopravních odvětví. Celá problematika je zasazena do kontextu Evropské unie a její společné dopravní politiky. Nabízí rovněž srovnání evropského dopravního prostoru s dopravnímy systémy dalších velkých ekonomik světa, jmenovitě se Spojenými státy a s Čínou.
Klíčová slova:
panevropské sítě; transevropské sítě; společná dopravní politika; doprava; EU

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 9. 2007
Datum podání práce:
1. 9. 2007
Datum obhajoby:
05.02.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
7038_xstrj39.pdf [1,09 MB]
Oponentura:
4183_kaspar.pdf [26,08 kB]
Hodnocení vedoucího:
7038_vosta.pdf [27,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/7038/podrobnosti