Bilance zahraniční a bezpečnostní politiky 43. amerického prezidenta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Bilance zahraniční a bezpečnostní politiky 43. amerického prezidenta
Autor práce:
Pospíšil, Tomáš
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Eichler, Jan
Osoba oponující práci:
Veselý, Zdeněk; Lacina, Karel; Krč, Miroslav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem disertační práce je provést bilanci americké zahraniční a bezpečnostní politiky v letech 2001 -- 2008 z pohledu bezpečnostní a strategické kultury. Bezpečnostní a strategická kultura (BSK) jsou relativně novými koncepty v oboru mezinárodních vztahů, avšak mezi akademiky se těší stále větší oblibě. Z nejrůznějších přístupů k BSK byla vybrána poststrukturalistická koncepce, která velice dobře umožňuje práci s bezpečnostním a strategickým diskurzem. V disertační práci jsou koncepty BSK na rovině teoretické šířeji ukotveny a odděleny. Na praktické rovině je zkoumáno, jakým způsobem ovlivňovala BSK klíčová rozhodnutí v daném období a jakou roli sehrály bezpečnostní a strategické elity při změnách BSK. Na bilanční úrovni je pak zkoumáno, jakým způsobem se změny BSK, které byly identifikovány na rovině praktické, promítly do americké zahraniční a bezpečnostní politiky a základních doktrinálních dokumentů. Pozornost je věnována především útokům z 11. září 2001, které zcela zásadně ovlivnily toto turbulentní období, válkám v Afghánistánu a Iráku, které byly vedeny v reakci na výše zmíněné útoky, a proměny zahraniční a bezpečnostní politiky USA v reakci na neúspěch globální války proti terorismu (GWOT).
Klíčová slova:
americká zahraniční politika; útoky 9/11; strategická kultura; bezpečnostní kultura

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politické vztahy
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 9. 2010
Datum podání práce:
11. 7. 2014
Datum obhajoby:
30.10.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
27426_xpost09.pdf [1,52 MB]
Oponentura:
38766_ves.pdf [179,36 kB]
Oponentura:
38767_Lacina.pdf [225,62 kB]
Oponentura:
38768_Krč.pdf [318,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/27426/podrobnosti