Košice - Európske hlavné mesto kultúry a jeho vplyv na región.

Autor práce: Kohútová, Monika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Osoba oponující práci: Dianová, Markéta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Košice - Európske hlavné mesto kultúry a jeho vplyv na región.
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Táto bakalárska práca sa zaoberá projektom EÚ-- Európske hlavné mesto kultúry (EHMK)-- so zameraním sa na mesto Košice ako ašpiranta na tento titul. Názov projektu Košíc je INTERFACE 2013-- o tomto projekte som získala informácie z neziskovej organizácie Košice 2013, ktorá bola priamo zodpovedná za tento projekt od podania prihlášky až po finálnu realizáciu, a výročných správ mesta Košice. Cieľom tejto práce je popísať históriu projektu EHMK, ďalej popísať projekt INTERFACE Košice a jeho dopady na región. Priblížiť jednotlivé projekty rozvíjajúce Košický región.
Klíčová slova: Košice INTERFACE 2013; Michalovce; Európske hlavné mesto kultúry; Európska únia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Košice - Európske hlavné mesto kultúry a jeho vplyv na región.
Překlad názvu: Košice - European Capital of Culture and its Impact to the Region
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: This bachelor thesis deals with the project of EU-- European Capital of Culture (ECOC)-- focusing on the city Košice as an aspirant for this title. The name of the Košice project is INTERAFACE 2013-- I collected the information about this project from a non--profit organisation named Košice 2013, which was responsible for this project from the application filling to the final implementation and annual reports of Košice. The aim of this thesis is to describe the history of the ECOC project, to describe the project INTERFACE Košice and its impact on the region. Also, to show nearer the projects which are developing the Košice region.
Klíčová slova: Michalovce; Košice INTERFACE 2013; European Capital of Culture; European Union

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2014
Datum podání práce: 19. 12. 2014
Datum obhajoby: 30.01.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce49666_xkohm23.pdf [1,85 MB]
Oponentura39878_qdiam00.pdf [428,74 kB]
Hodnocení vedoucího49666_dosp00.pdf [329,41 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/49666/podrobnosti