Komparace daňových reforem během finanční a ekonomické krize v starých a nových zemích EU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparace daňových reforem během finanční a ekonomické krize v starých a nových zemích EU
Autor práce:
Dubinová, Petra
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Izák, Vratislav
Osoba oponující práci:
Klazar, Stanislav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with the comparison of tax reforms during the financial and economic crisis in the old and new EU countries. My main objective is to compare the reforms implemented in individual states during the financial and economic crisis and its impact on the tax quota and tax mix. The first part deals with the causes and development of the financial and economic crisis. In the second chapter is a description of the optimal tax system and history of the tax reforms. The final chapter describes the various changes and reforms in EU countries, the development of their tax quota, tax mix, the government expenditure to GDP ratio, the government debt to GDP ratio and the impact of certain changes to the amount of taxation on labor.
Klíčová slova:
government debt to GDP ratio; government expenditure to GDP ratio; tax quota; tax mix; tax reforms; the financial and economic crisis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2014
Datum podání práce:
10. 1. 2015
Datum obhajoby:
05.02.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49511_xdubp08.pdf [1,39 MB]
Veřejná příloha:
10811_xdubp08.pdf [347,27 kB]
Oponentura:
40492_klazar.pdf [32,86 kB]
Hodnocení vedoucího:
49511_izak.pdf [167,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49511/podrobnosti