Reklama na alkoholické nápoje a tabákové výrobky a její právní regulace

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Reklama na alkoholické nápoje a tabákové výrobky a její právní regulace
Autor práce:
Kotva, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Boháček, Martin
Osoba oponující práci:
Vavrečka, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis is devoted to the legal regulation of tobacco and alcohol advertising in the Czech Republic. This thesis aims to evaluate the current state of legal regulation, above all from the point of view of the degree of fulfillment of achieving the social targets which led to the passing of the current legal regulation and to eliminate ascertained deficiencies. This thesis sets out the social targets, provides an overview of the development of relevant acts since 1989 and assesses the current legal regulation as to the quality of the wording of relevant acts and also as to the derived marketing practice and the judgement-making practice of the courts and of the Arbitrary commission of Rada pro reklamu. The acquiring of data necessary for the assessment of the marketing practice was achieved through a qualitative field research. Many deficiencies in the current state of legal regulation have been revealed in the course of working on this thesis. These deficiencies are addressed in the form of new "de lege ferenda" proposals, which are the principal practical outcome of this thesis.
Klíčová slova:
advertising; de lege ferenda; regulation of advertising; alcoholic beverage; alcohol; tobacco product; tobacco

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 7. 2014
Datum podání práce:
20. 12. 2014
Datum obhajoby:
05.02.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48571_xkotm31.pdf [1,22 MB]
Oponentura:
40089_xvavj901.pdf [67,08 kB]
Hodnocení vedoucího:
48571_bohacek.pdf [71,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48571/podrobnosti