Analysis of investment products of domestic and foreign banks

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of investment products of domestic and foreign banks
Autor práce:
Kosek, Jiří
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Musílek, Petr
Osoba oponující práci:
Derner, Tomáš
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The objective of this thesis is to show different types of investment opportunities that a small investor has on a standard banking market. Subsequently they are analyzed from both theoretical and practical aspects. The reader will be able to see pros and cons of e.g. traditional saving products, mutual funds and many others. Services will be among other assessed from an international perspective. The main intention of this analysis is to find such financial products, to which a small investor has access and that can be recommended as a meaningful investment.
Klíčová slova:
Banking; Capital markets; Investment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 4. 2014
Datum podání práce:
6. 6. 2014
Datum obhajoby:
05.02.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47664_xkosj37.pdf [1,99 MB]
Oponentura:
40306_xdert02.pdf [248,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
47664_musilek.pdf [219,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47664/podrobnosti