Analysis of investment products of domestic and foreign banks

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of investment products of domestic and foreign banks
Překlad názvu:
Analýza investičních produktů tuzemských a zahraničních bank
Autor práce:
Kosek, Jiří
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Musílek, Petr
Osoba oponující práci:
Derner, Tomáš
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem této práce je ukázat různé druhy investičních příležitostí, které drobný investor má na standardním bankovním trhu. V práci jsou následně popsány a analyzovány z teoretické i praktické stránky. Čtenář bude mít možnost vidět klady a zápory např. tradičních úsporných produktů, podílových fondů a mnoha dalších. Služby budou mimo jiné hodnoceny i z mezinárodního hlediska. Hlavním cílem analýzy je tedy nalézt takové finanční produkty, ke kterým má drobný investor přístup a které lze doporučit jako smysluplnou investici.
Klíčová slova:
Kapitálové trhy; Bankovnictví; Investice

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 4. 2014
Datum podání práce:
6. 6. 2014
Datum obhajoby:
05.02.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47664_xkosj37.pdf [1,99 MB]
Oponentura:
40306_xdert02.pdf [248,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
47664_musilek.pdf [219,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47664/podrobnosti