Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Způsoby řešení krizí bank

Autor práce: Pochman, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Osoba oponující práci: Cibulka, Jakub

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Způsoby řešení krizí bank
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá mechanismy, které mohou být použity pro řešení krize banky. Úvodní kapitola seznamuje čtenáře s nezbytným teoretickým základem a východisky pro následující kapitoly. V druhé kapitole jsou popsány a analyzovány opatření typu bail-out, které státy použily pro podporu svých finančních sektorů v letech 2008 -- 2012. První část třetí kapitoly se zabývá insolvenčními režimy pro banky a obecným popisem nových mechanismů pro řešení krize. Druhá část třetí kapitoly obsahuje kvalitativní analýzu nových mechanismů přijatých na území členských států v podobě směrnice BRRD. Závěrečná kapitola analyzuje na vzorku deseti systémově významných bank využitelnost opatření statutárního bail-in pro řešení jejich krize.
Klíčová slova: garance; přímé půjčky; státní podpora; rekapitalizace; finanční instituce; odkup aktiv; finanční krize; bankovní krize; plán řešení krize; ozdravný plán; systémově významná; banka; opatření; řešení krize; mechanismy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Způsoby řešení krizí bank
Překlad názvu: Mechanisms for resolution of bank crisis
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with mechanisms which can be used to resolve crisis of a bank. The first chapter introduces the reader to essential theoretical background and basis for following chapters. The second chapter describes and analyzes measures used by governments to support their financial sectors in 2008 -- 2012. The first part of third chapter deals with insolvency regimes for banks and general description of new recovery and resolution regimes. The other part of third chapter contains qualitative analysis of recovery and resolution regimes adopted by European Union member states in the form of BRRD. Final chapter analyzes on the sample of ten systematically important banks applicability of bail-in tool to resolution of their crisis.
Klíčová slova: support; bank; asset purchase; recapitalization; guarantees; direct loans; bank crisis; state aid; financial institution; systematically important; plan; recovery; resolution; regime; financial crisis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 3. 2014
Datum podání práce: 28. 2. 2015
Datum obhajoby: 05.02.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce46956_xpocj00.pdf [2,53 MB]
Oponentura40464_xcibj00.pdf [274,78 kB]
Hodnocení vedoucího46956_tepp00.pdf [67,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/46956/podrobnosti