Vypovídací schopnost účetních závěrek sestavených dle českých pravidel a IFRS

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vypovídací schopnost účetních závěrek sestavených dle českých pravidel a IFRS
Autor práce:
Machala, Marek
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Strouhal, Jiří
Osoba oponující práci:
Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with comparison of financial statements based on IFRS and CZ GAAP. In the theoretical part fundamental principles of both accounting systems are described and typical differencies between IFRS and CZ GAAP are specified. In the practical part financial statements of a chosen company reporting in both systems are analyzed. Using balance sheet and income statemet analysis both structure of the statements and value of particular items published in the statements are assessed. Analysis of ratio indicators and EVA explains why selected indicators differ depending on chosen accounting system.
Klíčová slova:
CD Cargo; financial analysis; financial statements; CZ GAAP; IFRS

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 3. 2014
Datum podání práce:
1. 2. 2015
Datum obhajoby:
10.02.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46944_xmacm60.pdf [1,55 MB]
Oponentura:
40087_roubicko.pdf [56,65 kB]
Hodnocení vedoucího:
46944_strouhal.pdf [327,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46944/podrobnosti