Reengineering procesů ESN VSE Praha - BuddySystem a jejich podpora informačním systémem

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Reengineering procesů ESN VSE Praha - BuddySystem a jejich podpora informačním systémem
Autor práce:
Průcha, Ondřej
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Mittner, Jan
Osoba oponující práci:
Buchalcevová, Alena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diploma thesis is about business process reengineering (BPR) and its business processes in student organization ESN VSE Prague -- Buddy System. Main goal is business process reengineering and their support by information system BuddyIS, which helps to meet stu-dent's requirements. First chapter debates about processes theirs modelling and reengineer-ing. It discusses methodologies of BPR in general and then it chooses own methodology for this thesis. Next part is practical and starts with characteristic and analysis of student organization ESN VSE Prague -- Buddy System. It describes cultural environment, current status of IS/ICT and global process model. Global process model is core for next chapter, which identifies processes in organization and chooses those ones for reengineering. Those chosen processes are analysed more in detailed in detailed process diagram based on BPMN. Next part is considering process redesign based on awareness and understanding their workflow. According to redesign, proposed changes are implemented to information system BuddyIS based on principles of OpenUP. Last chapter analyses aftereffects caused by business process reengineering according to process audit made by M. Hammer (PEMM) and chosen factor measuring process performance. Fact that, chosen business processes are supported by information system BuddyIS is main benefit of this thesis.
Klíčová slova:
Process audit; Information system BuddyIS; Business Process Management; Business Process Reengineering; Business Process Model; ESN VSE Prague - Buddy System

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 3. 2014
Datum podání práce:
1. 12. 2014
Datum obhajoby:
03.02.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46911_xpruo00.pdf [3,09 MB]
Oponentura:
39688_buchalc.pdf [180,99 kB]
Hodnocení vedoucího:
46911_xmitj05.pdf [107,97 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46911/podrobnosti