Kryptografická měna Bitcoin a její budoucí vývoj

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kryptografická měna Bitcoin a její budoucí vývoj
Autor práce:
Leopoldová, Lucie
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Čajka, Radek
Osoba oponující práci:
Polách, Radomír
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main objective of this diploma thesis is to find out the potential of digital currencies to replace contemporary fiat currency. Specifically, the thesis is focused on cryptocurrency Bitcoin, which currently has the highest market value. The thesis is divided into three main chapters. The first one focuses on money itself and its function, not only today but also throughout the history. Second chapter explains substance and functioning of Bitcoin, as well as its role in the current monetary system. Likewise the question of regulatory measures and competition of altcoins is being examined. Final part analyses the future of digital currencies and it compares pros and cons of Bitcoin and money we use today. Furthermore, it is discussed whether Bitcoin is the next bubble in the financial market. In the end, main problems which Bitcoin and other cryptocurrencies deal with are mentioned and a possible future development is outlined.
Klíčová slova:
money; virtual currency; digital currency; altcoins; cryptocurrency; Bitcoin

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 2. 2014
Datum podání práce:
19. 12. 2014
Datum obhajoby:
27.01.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46631_xleol00.pdf [1017,57 kB]
Oponentura:
39888_Polách.pdf [89,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
46631_xcajr01.pdf [62,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46631/podrobnosti