Kryptografická měna Bitcoin a její budoucí vývoj

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kryptografická měna Bitcoin a její budoucí vývoj
Autor práce:
Leopoldová, Lucie
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Čajka, Radek
Osoba oponující práci:
Polách, Radomír
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zjistit, jaký je potenciál digitálních měn nahradit v budoucnu měnu současnou. Konkrétně se práce zaměřuje na kryptografickou měnu Bitcoin, jež má v současnosti nejvyšší hodnotu. Celá práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První část se zaměřuje na samotné peníze a jejich funkci, nejenom v dnešní době, ale napříč celým vývojem. Ve druhé kapitole je vysvětlena podstata a fungování Bitcoinu, včetně jeho role v současném měnovém systému. Rovněž je rozebírána otázka regulatorních opatření a konkurence ze strany dalších alternativních kryptoměn. Poslední část analyzuje budoucnost digitálních měn. Jednak jsou porovnávány klady a zápory Bitcoinu v porovnání s dnešní měnou, jednak je řešena otázka, zda Bitcoin vyváří na finančním trhu bublinu. V závěru jsou zmíněny hlavní problémy, se kterými se Bitcoin a kryptografické měny momentálně potýkají, a je nastíněn možný budoucí vývoj.
Klíčová slova:
peníze; virtuální měna; digitální měna; alternativní měny; kryptoměny; Bitcoin

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 2. 2014
Datum podání práce:
19. 12. 2014
Datum obhajoby:
27.01.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46631_xleol00.pdf [1017,57 kB]
Oponentura:
39888_Polách.pdf [89,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
46631_xcajr01.pdf [62,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46631/podrobnosti