Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Kryptografická měna Bitcoin a její budoucí vývoj

Autor práce: Leopoldová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Osoba oponující práci: Polách, Radomír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kryptografická měna Bitcoin a její budoucí vývoj
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je zjistit, jaký je potenciál digitálních měn nahradit v budoucnu měnu současnou. Konkrétně se práce zaměřuje na kryptografickou měnu Bitcoin, jež má v současnosti nejvyšší hodnotu. Celá práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První část se zaměřuje na samotné peníze a jejich funkci, nejenom v dnešní době, ale napříč celým vývojem. Ve druhé kapitole je vysvětlena podstata a fungování Bitcoinu, včetně jeho role v současném měnovém systému. Rovněž je rozebírána otázka regulatorních opatření a konkurence ze strany dalších alternativních kryptoměn. Poslední část analyzuje budoucnost digitálních měn. Jednak jsou porovnávány klady a zápory Bitcoinu v porovnání s dnešní měnou, jednak je řešena otázka, zda Bitcoin vyváří na finančním trhu bublinu. V závěru jsou zmíněny hlavní problémy, se kterými se Bitcoin a kryptografické měny momentálně potýkají, a je nastíněn možný budoucí vývoj.
Klíčová slova: peníze; virtuální měna; digitální měna; alternativní měny; kryptoměny; Bitcoin

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kryptografická měna Bitcoin a její budoucí vývoj
Překlad názvu: Cryptocurrency Bitcoin and its future development
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main objective of this diploma thesis is to find out the potential of digital currencies to replace contemporary fiat currency. Specifically, the thesis is focused on cryptocurrency Bitcoin, which currently has the highest market value. The thesis is divided into three main chapters. The first one focuses on money itself and its function, not only today but also throughout the history. Second chapter explains substance and functioning of Bitcoin, as well as its role in the current monetary system. Likewise the question of regulatory measures and competition of altcoins is being examined. Final part analyses the future of digital currencies and it compares pros and cons of Bitcoin and money we use today. Furthermore, it is discussed whether Bitcoin is the next bubble in the financial market. In the end, main problems which Bitcoin and other cryptocurrencies deal with are mentioned and a possible future development is outlined.
Klíčová slova: money; virtual currency; digital currency; altcoins; cryptocurrency; Bitcoin

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2014
Datum podání práce: 19. 12. 2014
Datum obhajoby: 27.01.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce46631_xleol00.pdf [1017,57 kB]
Oponentura39888_Polách.pdf [89,88 kB]
Hodnocení vedoucího46631_xcajr01.pdf [62,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/46631/podrobnosti