The Notion of Money Illusion and Its Development in Economics

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Notion of Money Illusion and Its Development in Economics
Překlad názvu:
Pojetí peněžních iluzí a jeho vývoj v ekonomii
Autor práce:
Košková, Dominika
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Potužák, Pavel
Osoba oponující práci:
Mirvald, Michal
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato diplomová práce mapuje vývoj peněžních iluzí v historii ekonomického myšlení a analyzuje relevanci této myšlenky v současné době. Příběh začíná v roce 1928 Irvingem Fisherem, který popsal peněžní iluze jako neschopnost vnímat změny v kupní síle peněz. Odlišnou koncepci vyvinul John Maynard Keynes, když přišel s nehomogenní nabídkou práce. V 70. letech 20. století vedl úspěch teorie racionálních očekávání k zamítnutí původních teorií peněžních iluzí a Tobinova kritika navíc odhalila nekonzistenci Keynesova pojetí. Od té doby ztratily peněžní iluze místo v hlavním proudu ekonomie. Moderním teoriím se ale podařilo smířit peněžní iluze s racionální tvorbou očekávání a poskytnout tomuto fenoménu psychologický rámec. Peněžní iluze začaly být popisovány jako tendence uvažovat spíše v nominálním než reálném vyjádření. Zatímco se ale koncept podařilo oživit jako součást behaviorální a Nové Keynesovské ekonomie, otázka jeho agregátních efektů přetrvává, neboť Keynesovu nekonzistenci se dodnes nepodařilo vyřešit.
Klíčová slova:
Phillipsova křivka; inflační očekávání; ne-neutralita peněz; dějiny ekonomického myšlení; Peněžní iluze

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 2. 2014
Datum podání práce:
23. 5. 2014
Datum obhajoby:
05.02.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46433_xkosd15.pdf [758,69 kB]
Oponentura:
39994_mirvald.pdf [400,19 kB]
Hodnocení vedoucího:
46433_potp01.pdf [96,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46433/podrobnosti