Nástroje Business Intelligence - analýza trhu nástrojů Self-service Business Intelligence

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nástroje Business Intelligence - analýza trhu nástrojů Self-service Business Intelligence
Autor práce:
Sklenář, Ondřej
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Stanovská, Iva
Osoba oponující práci:
Hnake, Michael
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis is focused on a specific area of self-service business intelligence. The advantage of this approach to the business intelligence is reduction of demands on IT development and using tools by end users. They can generate reports and outputs according to their requirements during the relevant time period. The theoretical part is dedicated to illustrate this concept with all benefits and risks. Furthermore, it describes trends occurring in the domain of business intelligence. These trends transcend outline the domain of business intelligence and are valid throughout IT. The practical part is dedicated to the analysis market of self-service business intelligence tools. On basis of established criteria are then compared these tools and deduced general conclusions regarding their functionality. Then, by using three selected tools is created comprehensive business intelligence task with the aim of clarifying a degree of self-service for these instruments. The main benefit of this thesis is based in the integrated analysis of market self-service business intelligence tools and determination of their functionality.
Klíčová slova:
comparison; criterias; reporting; self-service; business intelligence; Self-service business intelligence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 2. 2014
Datum podání práce:
2. 6. 2014
Datum obhajoby:
02.02.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46284_xsklo00.pdf [3,60 MB]
Oponentura:
39793_Hnake.pdf [115,81 kB]
Hodnocení vedoucího:
46284_stanovsk.pdf [220,84 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46284/podrobnosti