Komparativní analýza elektronizace veřejné správy ve vybraných členských státech EU se zaměřením na zavádění systému EU ETS

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparativní analýza elektronizace veřejné správy ve vybraných členských státech EU se zaměřením na zavádění systému EU ETS
Autor práce:
Winkelhöferová, Anežka
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Lechner, Tomáš
Osoba oponující práci:
Pěkná, Jitka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis analyzes the implementation of the EU emission trading scheme (EU ETS) in comparison with the electronization of public administration, the level of development of information society, and the approach to the regulation of greenhouse gas emissions in selected EU member states (the Czech republic, Slovakia, France, Italy, the United Kingdom). The main subject of this thesis is, whether the process of the implementation of EU ETS fits into the general conceptions of e-government in selected countries, or whether it stands individually. The EU system of emission trading is an european e-government service, and that is also the reason why its implementation depends significantly on the maturity of use of information and communication technologies within public administration in selected countries. This thesis is divided into three main sections, the first chapter contains the comparative analysis of the level of development of the electronization of public administration in selected countries, the second chapter contains the analysis of available information about the implementation of EU ETS in these states, and the third chapter compares the results from both previous sections, and contains the answers to the main questions mentioned above.
Klíčová slova:
European Union; emission; information and communication technologies; e-government; emission allowances; electronization

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 2. 2014
Datum podání práce:
30. 11. 2014
Datum obhajoby:
05.02.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46237_xwina00.pdf [2,53 MB]
Oponentura:
39655_peknaj.pdf [84,04 kB]
Hodnocení vedoucího:
46237_lect01.pdf [401,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46237/podrobnosti