Využitie spoločenskej zodpovednosti v marketingu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využitie spoločenskej zodpovednosti v marketingu
Překlad názvu:
Application and use of corporate social responsibility in marketing
Autor práce:
Adamčiková, Patrícia
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Horová, Olga
Osoba oponující práci:
Dzoganová, Stanislava
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
This master's thesis aims to prove the possible relationship between corporate social responsibility and decision making of buyers as well as the potential of CSR and business philanthropy in marketing. The thesis contains the most relevant findings from the areas of marketing, social responsibility, psychology of marketing and emotions in advertising as well as brand creation. The practical part deals with RWE Czech Republic and its social sphere projects. It also contains a questionnaire which aims to identify the level of common knowledge and attitude of customers to corporate social responsibility as well as their knowledge of particular projects carried out in the Czech Republic. Deep structured interview with experts from business and marketing then completes the overview.
Klíčová slova:
marketing; emotions in marketing; psychology in marketing; brand; business philanthropy; corporate social responsibility

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 10. 2013
Datum podání práce:
15. 12. 2014
Datum obhajoby:
03.02.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44931_xadap00.pdf [3,02 MB]
Oponentura:
39802_Dzoganová.pdf [484,20 kB]
Hodnocení vedoucího:
44931_horova.pdf [328,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44931/podrobnosti