Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Evropská regulace roamingových služeb a její dopady na společnost T-Mobile Czech Republic, a.s.

Autor práce: Burian, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Osoba oponující práci: Šaroch, Stanislav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Evropská regulace roamingových služeb a její dopady na společnost T-Mobile Czech Republic, a.s.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je zanalyzovat dopady evropské regulace cen za roamingové služby ze strany Evropské unie. Z pohledu zákazníků mobilních operátorů je snížení cen krok vítaný, jiný názor mají logicky samotné telekomunikační společnosti, které musí na tento krok určitým způsobem reagovat. V teoretické části se budu snažit popsat fungování roamingové služby a přiblížit obsah legislativních nařízení, kterými se společnost musí řídit při tvorbě své nabídky roamingových služeb. Praktická část práce se bude zabývat faktickými dopady evropské regulace na využívání roamingových služeb, na skladbu roamingových tarifů a také na finanční ukazatele společnosti. Na závěr bude nastíněn možný další vývoj v oblasti roamingových cen, protože se v poslední době hovoří o jejich úplném zrušení, což by mohlo znamenat dotvoření jednotného evropského trhu v oblasti telekomunikací.
Klíčová slova: roaming; analýza; telekomunikace; mobilní; evropská unie; regulace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Evropská regulace roamingových služeb a její dopady na společnost T-Mobile Czech Republic, a.s.
Překlad názvu: The EU regulation of roaming services and its impacts on company T-Mobile Czech Republic, a.s.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to analyze the impacts of European Union's roaming regulation on company T-Mobile Czech Republic, a.s. For customers, reducing of roaming prices is a welcome step, on the other hand, telecommunication companies have a different opinion and the impacts on companies are doubtful. In the theoretical part I will try to describe the roaming service and introduce the content of roaming legislative regulation, which the company must follow when creating roaming strategy. The practical part will include the real impacts of European Union's roaming regulation on company T-Mobile Czech Republic, a.s., such as usage of roaming services, new roaming tariffs or company's financial indicators. At the conclusion I will try to predicate possible future roaming development because lately talking about the abolition of roaming fees, which could mean the completion of the single European market in telecommunications.
Klíčová slova: European Union; telecommunication; regulation; roaming; analysis; mobile

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2013
Datum podání práce: 10. 12. 2014
Datum obhajoby: 13.01.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práceNeveřejný soubor
Veřejná příloha10824_xburm45.pdf [1,04 MB]
Oponentura39734_saroch.pdf [63,61 kB]
Hodnocení vedoucího44780_bic.pdf [63,78 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/44780/podrobnosti