Essays in Economics of Sports

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Essays in Economics of Sports
Překlad názvu:
Eseje o ekonomii sportu
Autor práce:
Lahvička, Jiří
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Chytil, Zdeněk
Osoba oponující práci:
Schwarz, Jiří; Pertold Gebická, Barbara
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Předložená dizertace se skládá z pěti článků z oblasti ekonomie sportu. První tři články zkoumají různé druhy nejistoty výsledku a jejich vztah k návštěvnosti utkání, zatímco zbylé dva články testují efektivnost trhu sportovních sázek. První článek představuje novou metodu výpočtu důležitosti utkání. Tato metoda, na rozdíl od předchozích přístupů v literatuře, nevyžaduje ex-post informace a lze ji aplikovat na jakýkoliv typ výsledku sezóny. Druhý článek ukazuje, že zažazení vyřazovací části v české hokejové Extralize snižuje pravděpodobnost, že nejsilnější tým získá mistrovský titul, a tedy zvyšuje sezónní nejistotu. Třetí článek demonstruje, že rozporné výsledky v literatuře ohledně vztahu mezi nejistotou v utkání a poptávkou po návštěvnosti mohou být vysvětleny špatně specifikovanými regresemi, navrhuje nový přístup k analýze dopadu nejistoty v utkání a ukazuje, že poptávka po návštěvnosti je největší, když proti sobě hrají týmy obdobné kvality. Čtvrtý článek zkoumá tzv. "favorite-longshot bias" v kontextu sázek na tenisové zápasy. Článek ukazuje, že vychýlení sázkových kurzů je konzistentní s bookmakery chránícími se jak proti lépe informovaným insiderům, tak proti veřejnosti využívající nové informace. Pátý článek zkoumá údajně ziskovou strategii sázení na remízy ve fotbale podle Fibonacciho posloupnosti. Tato strategie je testována na simulovaném trhu i reálných datech a ve všech případech vychází jako ztrátová.
Klíčová slova:
Fibonacciho sázková strategie; favorite-longshot bias; efektivita trhu; sportovní sázení; Monte Carlo; design turnaje; tenis; hokej; fotbal; poptávka po návštěvnosti; sezónní nejistota; nejistota v utkání; důležitost utkání; nejistota výsledku

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická teorie
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 4. 2013
Datum podání práce:
31. 12. 2014
Datum obhajoby:
11.02.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42906_xlahj00.pdf [1,22 MB]
Oponentura:
39469_schwarz.pdf [44,69 kB]
Oponentura:
39470_Pertold Gebická.pdf [72,17 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42906/podrobnosti