Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Mezinárodní rating a jeho využití pro veřejný sektor

Autor práce: Beníšek, Stanislav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Osoba oponující práci: Kuvík, Ivan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Mezinárodní rating a jeho využití pro veřejný sektor
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: V této práci se autor zaměřuje na využití mezinárodního kreditního ratingu veřejným sektorem a to především tou jeho částí, která se nachází pod centrální úrovní veřejné správy. Autor především zkoumá jak dalece je kreditní rating tímto sektorem využíván, jakou funkci mu subjekty v tomto sektoru přisuzují, jaké motivy je k jeho využití vedou a jestli se tyto motivy významně liší od typického chápání kreditního ratingu jakožto nástroje zlepšujícího přístup ke kapitálu.
Klíčová slova: kapitálové trhy; veřejný sektor; mezinárodní kreditní rating

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Mezinárodní rating a jeho využití pro veřejný sektor
Překlad názvu: Credit rating and its relevance for public sector entities
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main focus of this is the use of credit rating by public sector entities and especially by so called sub-soverign entities, i.e. those that are below the central government. Author is primarily trying to understand to what extent credit rating is used by public sector entities globally, what role it plays in their activities, what motivates these entities to seek services of credit rating agencies and ultimately what benefits, if any, credit rating bring to them.
Klíčová slova: capital markets; public sector; credit rating

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 6. 2011
Datum podání práce: 15. 11. 2011
Datum obhajoby: 27.01.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce32521_xbens09.pdf [1,03 MB]
Oponentura39676_Kuvík.pdf [140,64 kB]
Hodnocení vedoucího32521_tauser.pdf [62,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/32521/podrobnosti