Ekonomické aspekty prevádzky elektromobilov - prípadová štúdia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonomické aspekty prevádzky elektromobilov - prípadová štúdia
Autor práce:
Rodáková, Silvia
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Syrovátka, Oldřich
Osoba oponující práci:
Král, Pavel
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou elektromobility. Od princípu fungovania elektromobilov, cez ich výhody a nevýhody, príležitosti na trhu, štátnu podporu a vyhliadky do budúcnosti sa práca dostáva ku konkrétnej prípadovej štúdii. Hlavným podnetom pre túto prípadovú štúdiu je významný rozdiel v kúpnej cene vozidiel a nákladov na prevádzku u oboch vozidiel. Daná prípadová štúdia sa skladá z dvoch častí. V prvej časti porovnáva elektromobil s automobilom so spaľovacím motorom z pohľadu užívateľa elektromobilu. Druhá časť štúdie je prevedená z pohľadu energetickej utilitnej spoločnosti. Pre výpočet oboch štúdií sú použité základné ekonomické ukazovatele ako doba návratnosti, čistá súčasná hodnota, tok peňazí, či bod zvratu.
Klíčová slova:
doba návratnosti investície; elektromobil; elektromobilita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 4. 2011
Datum podání práce:
30. 6. 2015
Datum obhajoby:
03.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
31784_xrods00.pdf [1,53 MB]
Oponentura:
44058_kralpa.pdf [152,59 kB]
Hodnocení vedoucího:
31784_syrovatk.pdf [46,65 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/31784/podrobnosti