Česko-německá obchodní a průmyslová komora a její význam pro obchodní spolupráci mezi ČR a SRN

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Česko-německá obchodní a průmyslová komora a její význam pro obchodní spolupráci mezi ČR a SRN
Autor práce:
Vykoukalová, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Müllerová, Františka
Osoba oponující práci:
Geveke, George
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá významem Česko-německé obchodní a průmyslové komory pro obchodní spolupráci mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, a to zejména s ohledem na účast českých firem na veletrzích v Německu i německých firem na českých veletrzích. Teoretická část práce charakterizuje historii vztahů mezi ČR a SRN, české i německé kulturní standardy, obchodní výměnu mezi těmito dvěma státy, přímé zahraniční investice a veletržní průmysl v ČR a SRN. V dalších částech práce je představena Česko-německá obchodní a průmyslová komora a její aktivity, nabízené služby i struktura, a pět veletrhů, které Komora zastupuje. Součástí praktické části je také zhodnocení účasti na veletrzích, komunikace s Komorou a kulturních standardů ze strany českých a německých firem.
Klíčová slova:
veletrh; kulturní standardy; česko-německé vztahy; česko-německá obchodní spolupráce; Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 10. 2013
Datum podání práce:
10. 12. 2014
Datum obhajoby:
25.05.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45149_xvykj00.pdf [6,01 MB]
Oponentura:
42644_Geveke.pdf [573,96 kB]
Hodnocení vedoucího:
45149_mullero.pdf [65,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45149/podrobnosti