Česko-německá obchodní a průmyslová komora a její význam pro obchodní spolupráci mezi ČR a SRN

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Česko-německá obchodní a průmyslová komora a její význam pro obchodní spolupráci mezi ČR a SRN
Autor práce:
Vykoukalová, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Müllerová, Františka
Osoba oponující práci:
Geveke, George
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis is focused on the importance of the German-Czech Chamber of Industry and Commerce for business cooperation between the Czech Republic and Germany, especially with a focus on the participation of Czech companies at trade fairs in Germany and German companies at the Czech trade fairs. The theoretical part describes the history of relation between the Czech Republic and Germany, Czech and German cultural standards, trade between these two states, foreign trade investment and the exhibiton industry in the Czech Republic and Germany. In the following chapters are introduced the German-Czech Chamber of Industry and Commerce and its activities, offered services, structure and five trade fairs which represents the Chamber. One part of the practical part is the assessment of the participation at trade fairs, communication with the Chamber and cultural standards by the Czech and German companies.
Klíčová slova:
German-Czech Chamber of Industry and Commerce; Czech-German relations; Czech-German trade cooperation; trade fair; cultural standards

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 10. 2013
Datum podání práce:
10. 12. 2014
Datum obhajoby:
25.05.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45149_xvykj00.pdf [6,01 MB]
Oponentura:
42644_Geveke.pdf [573,96 kB]
Hodnocení vedoucího:
45149_mullero.pdf [65,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45149/podrobnosti