Unie studentů VŠE ze systémového pohledu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Unie studentů VŠE ze systémového pohledu
Autor práce:
Kočí, Jakub
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Sigmund, Tomáš
Osoba oponující práci:
Benda, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is the preparation and foundation of the Students' Union of the University of Economics in Prague, which is done by Soft systems methodology. In order to achieve this aim, the thesis elaborates a theory of student organizations and student unions in the Czech Republic. It also compares a set of rules governing student organizations at chosen Czech universities with chosen foreign universities. The result of this comparison is that chosen foreign universities have more systematic policies towards their student organizations. The research part of this thesis contains Analysis two (social) and Analysis three (political) from the Soft systems methodology. The results of the research contains defined set of roles, norms, values and a distribution of power in the environment of student organizations at University of Economics. Practical part of the thesis brings two complete learning cycles of the Soft systems methodology including root definitions, CATWOE and models of purposeful activity. Based on these two learning cycles, the thesis defines the general limits of Soft system methodology for the foundation of student union at Czech universities.
Klíčová slova:
Students' Union of the University of Economics in Prague; PQR formula; Student union; Student organization; University of Economics, Prague; Peter Checkland; Fraternities; Purposeful activity model; CATWOE; Soft systems methodology; Student club; Root definition; SSM; Soft system; Learning cycle

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 3. 2014
Datum podání práce:
1. 5. 2015
Datum obhajoby:
05.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47055_xkocj36.pdf [2,98 MB]
Oponentura:
40602_Benda.pdf [453,72 kB]
Hodnocení vedoucího:
47055_sigmund.pdf [356,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47055/podrobnosti