Finanční systém Německa v období dluhové krize

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční systém Německa v období dluhové krize
Autor práce:
Petrík, Vojtěch
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Taušer, Josef
Osoba oponující práci:
Čajka, Radek
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This master thesis deals with the impact of the debt crisis on the financial system in Germany. The aim is to prepare an analysis of the impact of the debt crisis on the stability of German financial system, assess individual consequences in the comparison with other world economies and give a prediction of possible future developments in the banking and capital market in Germany. The first chapter defines the financial system in general and describes the theory of the individual components within the financial system. The second chapter focuses on a specific definition of the financial system in Germany and analyzes in detail the various financial markets from a historical perspective. In the third chapter there is an analysis of the development of debt and banking crisis in Germany. The last chapter deals with clearing payment system TARGET2, describes the impacts of the debt crisis, evaluate current state of the German financial system and predicts the future development as well.
Klíčová slova:
banking crisis; debt crisis; TARGET2; financial system in Germany

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 9. 2014
Datum podání práce:
21. 5. 2015
Datum obhajoby:
02.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49016_xpetv20.pdf [1,60 MB]
Oponentura:
41920_xcajr01.pdf [63,45 kB]
Hodnocení vedoucího:
49016_tauser.pdf [64,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49016/podrobnosti