Oil in the Context of the U.S. Energy Security

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Oil in the Context of the U.S. Energy Security
Autor práce:
Varjan, Milan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Čajka, Radek
Osoba oponující práci:
Taušer, Josef
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Oil is the world's most valuable energy resource without which no highly industrialized society can survive and whose availability must be guaranteed, if necessary by military. This thesis contributes to supporting this reality by analyzing the role of oil in the process of providing for the energy security in the United States. The framework introduces the concept of oil in the economy and its position in providing for the energy security.
Klíčová slova:
Energy; Oil; USA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 10. 2013
Datum podání práce:
30. 4. 2015
Datum obhajoby:
27.05.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45256_xvarm00.pdf [1,31 MB]
Oponentura:
41503_tauser.pdf [62,07 kB]
Hodnocení vedoucího:
45256_xcajr01.pdf [62,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45256/podrobnosti