Role of Small States in International Relations: Comparative Analysis of the Czech Republic and Israel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Role of Small States in International Relations: Comparative Analysis of the Czech Republic and Israel
Autor práce:
Hlavsová, Aneta
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Sršeň, Radim
Osoba oponující práci:
Dubský, Zbyněk
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This study is titled Role of Small States in International Relations: Comparative Analysis of the Czech Republic and Israel and its main purpose is to analyze a typical small state's behavior in the international arena on the examples of the Czech and Israeli foreign policy. It is divided into four respective sections -- a theoretical framework, historical background, and the two case studies, and it strives to answer a foundational question whether the Czech Republic and Israel can be considered small players in international relations based on the theoretical definition of the notion of a small state as well as the countries' current foreign policy approaches and tools.
Klíčová slova:
United Nations; European Union; North Atlantic Treaty Organization; Palestine; small state; international organizations; Israel; the Czech Republic; foreign policy; international relations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 7. 2014
Datum podání práce:
7. 5. 2015
Datum obhajoby:
27.05.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48626_xhlaa15.pdf [1,49 MB]
Oponentura:
41461_dubskyz.pdf [66,59 kB]
Hodnocení vedoucího:
48626_srsenr.pdf [64,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48626/podrobnosti