Kybernetická bezpečnost

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kybernetická bezpečnost
Autor práce:
Fleischmannová, Veronika
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Havlová, Radka
Osoba oponující práci:
Dubský, Zbyněk
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This master thesis entitled Cybersecurity deals with cybersecuriy issue. The theoretical part defines basic concepts related to cybersecurity and cyber threats classification. The practical part deals with a case study regarding disputes between China and the US in cyberspace. The goal will be to test a hypothesis that China and the United States are at cyberwar with each other.
Klíčová slova:
Cybersecurity threats ; Cybersecurity; Cyberwar; Tallinn Manual

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 10. 2013
Datum podání práce:
1. 6. 2014
Datum obhajoby:
10.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44668_xflev02.pdf [952,16 kB]
Oponentura:
38170_dubskyz.pdf [60,56 kB]
Hodnocení vedoucího:
44668_havlova.pdf [62,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44668/podrobnosti