Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Responzivní webdesign

Autor práce: Hnízdil, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Osoba oponující práci: Rosík, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Responzivní webdesign
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na responzivní webdesign. Jejím hlavním cílem je poskytnout ucelený pohled na tvorbu webových stránek právě v tzv. responzivním provedení a tím jejím čtenářům předat povědomí nejen o samotném pojmu responzivní webdesign, ale také i o jiných způsobech vytváření mobilních webů. Dále se tato práce zabývá sestavením přehledu a porovnání vybraných technologií a frameworků s podporou tvorby responzivních webových stránek. Každé skupině technologií či postupů je věnována samostatná kapitola tak, aby se čtenář mohl jednoduše a přehledně vracet k jednotlivým pojmům. Po přečtení této práce by si měl čtenář odnést nejen podrobné znalosti v oblasti responzivního webdesignu, ale také rady a návody pro tvorbu webových stránek a pro rozhodování při volbě jednotlivých druhů technologií, které je možné při tvorbě webových stránek využívat.
Klíčová slova: mobilní web; responzivní webdesign; framework; mobile first; CSS preprocesor; desktop first

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Responzivní webdesign
Překlad názvu: Responsive webdesign
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This Master thesis focuses on responsive web design. The main objective is to provide comprehensive view of the website created in so-called responsive realization, and impart awareness to readers not only about idea of responsive web design itself, but also about other ways of creating mobile webs. Furthermore, thesis deals with constructing of overview and comparison of selected technologies and frameworks with support of creating responsive websites. Every group of technologies or procedures is discussed in single chapter, to let reader simple and clearly return to particular concepts. After reading this thesis the reader should acquire not only detailed knowledge about responsive web design, but also suggestions and manuals for creating websites and for decisions in choosing the type of technology, which is possible to use to creating websites.
Klíčová slova: desktop first; framework; CSS preprocesor; mobile first; responsive webdesign; mobile web

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 11. 2014
Datum podání práce: 29. 4. 2015
Datum obhajoby: 01.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce50189_xhnij00.pdf [2,71 MB]
Oponentura40546_Rosík.pdf [182,27 kB]
Hodnocení vedoucího50189_pavjar.pdf [179,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/50189/podrobnosti