Private equity v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Private equity v České republice
Autor práce:
Veselý, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kopalová, Helena
Osoba oponující práci:
Kopkáně, Heřman
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá investicemi soukromým kapitálem ? private equity. Teoretická část popisuje základní principy, klíčové subjekty a konkrétní formy investic trhu private equity, zatímco analytická část identifikuje a hodnotí faktory, které přímo ovlivňují fungování a rozvoj tohoto trhu v České republice.
Klíčová slova:
IPO; buyout; equity financing; venture capital; private equity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 12. 2007
Datum podání práce:
12. 12. 2007
Datum obhajoby:
21.01.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
7220_xvest06.pdf [1,08 MB]
Oponentura:
4350_koph01.pdf [94,19 kB]
Hodnocení vedoucího:
7220_kopalova.pdf [112,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/7220/podrobnosti