Vzájemné vztahy Evropské unie a Ruska na pozadí energetické bezpečnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vzájemné vztahy Evropské unie a Ruska na pozadí energetické bezpečnosti
Autor práce:
Drahotová, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Bič, Josef
Osoba oponující práci:
Buryan, Šimon
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá vzájemnými vztahy Evropské unie a Ruska na pozadí energetické bezpečnosti. Cílem práce je zjistit, zda vzájemné vztahy Evropské unie a Ruska jsou do budoucna udržitelné. Po teoretickém úvodu charakterizující energetickou bezpečnost jako pojem z hlediska odběratelských a dodavatelských zemí, se ve druhé kapitole zaměřuji na současný rámec energetických vztahů mezi EU a Ruskem, prostřednictvím kterého vyhodnotím míru závislosti mezi těmito dvěma mocenskými bloky. Pozornost je věnována i zkapalněnému plynu, který by v budoucnu mohl snížit závislost na ruském zemním plynu. Třetí kapitola se zabývá udržitelností vztahů vzhledem k přetrvávající krizi na Ukrajině. Čtenář je seznámen s posledním vývojem vztahů mezi aktéry. Charakterizuji roli, kterou zaujímá Ukrajina ve vztahu k Evropské unii v rámci transportu energetických surovin z Ruska. Budou zde zmíněny důležité transportní trasy, kterými jsou fosilní paliva z Ruska přepravována. Na závěr je pozornost věnována dvěma významným energetickým projektům, a to zrušenému plynovodu South Stream a alternativnímu plynovodu Turkish Stream.
Klíčová slova:
zemní plyn; divezifikace; energetická bezpečnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 6. 2014
Datum podání práce:
10. 5. 2015
Datum obhajoby:
08.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48132_xdrav05.pdf [803,14 kB]
Oponentura:
41672_xburs02.pdf [64,84 kB]
Hodnocení vedoucího:
48132_bic.pdf [63,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48132/podrobnosti