Vývozní aliance jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniků na zahraničních trzích

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vývozní aliance jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniků na zahraničních trzích
Autor práce:
Roháčková, Sabina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Jelínková, Eva
Osoba oponující práci:
Černá, Iveta
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce pojednává o vývozních aliancích, které jsou jednou z forem strategických aliancí. Hlavním strategickým cílem vývozních aliancí je vzájemná spolupráce zúčastněných podniků v oblasti marketingu zaměřeného na zahraniční trhy i kooperace v ostatních aktivitách týkajících se exportu. Záměrem práce je popsat hlavní znaky vývozních aliancí v obecné a konkrétní rovině na základě příkladů z praxe. Hlavním cílem práce je zjistit jakým způsobem vývozní aliance přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti členských podniků a jaké komparativní výhody jim přinášejí.
Klíčová slova:
Česká vesmírná aliance; české vývozní aliance; veřejná podpora; malé a střední podniky; vývozní aliance; strategické aliance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 12. 2007
Datum podání práce:
12. 12. 2007
Datum obhajoby:
17.01.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
7233_xrohs03.pdf [1,31 MB]
Oponentura:
4363_cernai.pdf [25,56 kB]
Hodnocení vedoucího:
7233_cernohla.pdf [24,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/7233/podrobnosti