Poptávka studentů vysokých škol po cestovním ruchu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Poptávka studentů vysokých škol po cestovním ruchu
Autor práce:
Rotková, Petra
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Petrů, Zdenka
Osoba oponující práci:
Indrová, Jarmila
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The work is dedicated to the demand among one of the most important segment on the tourism market: university students. Its main aim is to find out the preferences, requirements and motives of this target segment in the field of tourism. On the basis of the answers gained from a questionnaire survey, trends in demand among contemporary university students will be summarized. These trends may be used as a recommendation for the providers of services in the field of tourism when choosing the proper marketing strategy in relation to this segment.
Klíčová slova:
tourism; demand; segmentation; consumer behaviour; university students

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 6. 2014
Datum podání práce:
5. 5. 2015
Datum obhajoby:
15.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48155_xrotp00.pdf [1,31 MB]
Oponentura:
42599_indrova.pdf [61,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
48155_petru.pdf [60,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48155/podrobnosti