Marketing na sociálních médiích se zaměřením na cestovní ruch

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketing na sociálních médiích se zaměřením na cestovní ruch
Autor práce:
Scholz, Ondřej
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vaško, Martin
Osoba oponující práci:
Valentová, Jana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Master's thesis called Social Media Marketing Focusing on Tourism is devided into two parts. The first part examines general conditions for development of social media with regard to development of the internet and individual types of contemporary social media. The second part is focused on specifics of the tourism marketing. In this second part are also analyzed selected marketing activities of business entities in the tourism industry in social media. In the conclusion of the second part there is analyzed a questionnaire survey among users of social media whose results are summarized in the conclusion of the thesis.
Klíčová slova:
internet; tourism marketing; social media

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 9. 2014
Datum podání práce:
1. 5. 2015
Datum obhajoby:
08.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49146_xscho08.pdf [3,07 MB]
Oponentura:
42620_valentoj.pdf [222,40 kB]
Hodnocení vedoucího:
49146_vasko.pdf [62,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49146/podrobnosti