Marketing na sociálních médiích se zaměřením na cestovní ruch

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketing na sociálních médiích se zaměřením na cestovní ruch
Autor práce:
Scholz, Ondřej
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Vaško, Martin
Osoba oponující práci:
Valentová, Jana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce s názvem Marketing na sociálních médiích se zaměřením na cestovní ruch je rozdělena do dvou částí. První část zkoumá obecné předpoklady pro rozvoj sociálních médií s ohledem na rozvoj internetu a jednotlivé druhy současných sociálních médií. Druhá část práce je zaměřena na specifika marketingu cestovního ruchu. V této druhé části jsou dále analyzovány vybrané marketingové aktivity subjektů cestovního ruchu na sociálních médiích. V závěru druhé části je analyzováno dotazníkové šetření mezi uživateli sociálních médií, jehož výsledky jsou shrnuty v závěru práce.
Klíčová slova:
internet; marketing cestovního ruchu; sociální média

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 9. 2014
Datum podání práce:
1. 5. 2015
Datum obhajoby:
08.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49146_xscho08.pdf [3,07 MB]
Oponentura:
42620_valentoj.pdf [222,40 kB]
Hodnocení vedoucího:
49146_vasko.pdf [62,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49146/podrobnosti