Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Marketing na sociálních médiích se zaměřením na cestovní ruch

Autor práce: Scholz, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Osoba oponující práci: Valentová, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketing na sociálních médiích se zaměřením na cestovní ruch
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce s názvem Marketing na sociálních médiích se zaměřením na cestovní ruch je rozdělena do dvou částí. První část zkoumá obecné předpoklady pro rozvoj sociálních médií s ohledem na rozvoj internetu a jednotlivé druhy současných sociálních médií. Druhá část práce je zaměřena na specifika marketingu cestovního ruchu. V této druhé části jsou dále analyzovány vybrané marketingové aktivity subjektů cestovního ruchu na sociálních médiích. V závěru druhé části je analyzováno dotazníkové šetření mezi uživateli sociálních médií, jehož výsledky jsou shrnuty v závěru práce.
Klíčová slova: internet; marketing cestovního ruchu; sociální média

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketing na sociálních médiích se zaměřením na cestovní ruch
Překlad názvu: Social Media Marketing Focusing on Tourism
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Master's thesis called Social Media Marketing Focusing on Tourism is devided into two parts. The first part examines general conditions for development of social media with regard to development of the internet and individual types of contemporary social media. The second part is focused on specifics of the tourism marketing. In this second part are also analyzed selected marketing activities of business entities in the tourism industry in social media. In the conclusion of the second part there is analyzed a questionnaire survey among users of social media whose results are summarized in the conclusion of the thesis.
Klíčová slova: internet; tourism marketing; social media

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 9. 2014
Datum podání práce: 1. 5. 2015
Datum obhajoby: 08.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce49146_xscho08.pdf [3,07 MB]
Oponentura42620_valentoj.pdf [222,40 kB]
Hodnocení vedoucího49146_vasko.pdf [62,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/49146/podrobnosti